Ponad rok współpracy ZK z firmą Gelg

Od września 2016 roku Zakład Karny współpracuje z firmą Gelg z Ćmachowa. Dzięki temu ponad 40 więźniów ma pracę.  W sierpniu br. otwarto spawalnię dla skazanych z Zakładu Karnego typu zamkniętego.

Na terenie więzienia tego roku otwarto halę spawalniczą, do której przyłożyła się firma z Ćmachowa. Hala ma powierzchnię 1500 m2. Będą tam produkowane lejki do kanistrów i najazdów samochodowych. W obowiązującym systemie dwuzmianowym, pracę podjęli skazani odbywający karę w Zakładzie Karnym typu zamkniętego, łącznie jest ich około stu.
Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o  zatrudnianiu osób pozbawionych wolności. W większości nawiązuje ona do programu “Praca dla więźniów”.

Program ten przewiduje budowę 40 hal w latach 2016-2023 przy zakładach karnych, rozszerzenie zakresu nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządu terytorialnego i innych podmiotów.

Cel ten realizuje obowiązująca od 1 kwietnia ustawa z dnia 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy Kodeks karny wykonawczy, która poszerza katalog prac wykonywanych przez skazanych nieodpłatnie oraz wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

fot. por. Agata Nowak