remont promu

Na początku miesiąca prom w Wartosławiu nie przeszedł terminowego przeglądu technicznego. Polski Rejestr Statków S.A, który przeprowadzał dozór wskazał na potrzebę pilnego remontu. W ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji przez Polski Rejestr Statków, przeprawa w Wartosławiu znów funkcjonuje. Na promie przeprowadzono szereg napraw, który obejmował między innymi: wymianę poszyciaRead More →