Prom w Wartosławiu znów działa

Na początku miesiąca prom w Wartosławiu nie przeszedł terminowego przeglądu technicznego. Polski Rejestr Statków S.A, który przeprowadzał dozór wskazał na potrzebę pilnego remontu.

W ciągu dwóch tygodni od wydania decyzji przez Polski Rejestr Statków, przeprawa w Wartosławiu znów funkcjonuje. Na promie przeprowadzono szereg napraw, który obejmował między innymi: wymianę poszycia na burcie, wymianę desek pokładu ładunkowego i podjazdu czy remont wyciągarki.

Dziś, od poniedziałku 25 lipca, przeprawa wodna przez Wartę w Krasnobrzegu-Wartosławiu znów jest otwarta. Godziny funkcjonowania promu można sprawdzić tutaj.