regionalna izba obrachunkowa

Podczas wtorkowej konferencji prasowej Mirosława Wieczora, burmistrz podzielił się z mediami dotychczasowymi wynikami kontroli gminy przeprowadzonej przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Poruszono także temat nocnej i świątecznej opieki medycznej.   Regionalne izby obrachunkowe sprawują nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych.Read More →