Piotr Pojasek

W ramach obchodów Dni Wronek odbyła się prezentacja trzeciego numeru „Zeszytów Muzeum Ziemi Wronieckiej”, tym razem publikacja poświęcona jest historii Żydów w gminie Wronki. Historia Wronek i Wartosławia nie może być opisana ani zrozumiana bez uwzględnienia roli i wpływu obywateli wyznania mojżeszowego. Ich wpływ na kształtowanie się obu miejscowości wynikałRead More →

W sobotę 23 września w Orlu Młynie w parafii Biezdrowo miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. por. Edwarda Urbana, rozstrzelanego przez NKWD w Charkowie w kwietniu lub pierwszej połowie maja 1940 roku. Wronieckie muzeum pomagało rodzinie Urbanów w przygotowaniu ostatecznej wersji napisu na tablicy. Przybliżony opis Edwarda Urbana znajdziecie tutaj. DoRead More →

W poniedziałek 15 maja br. w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie odbyło się wręczenie „Laurów Pamięci”. Wyróżnienia wręczane osobom oraz instytucjom zaangażowanym w podtrzymanie dziedzictwa polskich Żydów i dialog polsko-żydowski.  Takie wyróżnienie otrzymało „Lapidarium Żydowskie we Wronkach”.   W imieniu Stowarzyszenia wyróżnienie odebrali Danuta Nowak i Piotr Pojasek, wRead More →