Bez nich nie można opisać historii Wronek

W ramach obchodów Dni Wronek odbyła się prezentacja trzeciego numeru „Zeszytów Muzeum Ziemi Wronieckiej”, tym razem publikacja poświęcona jest historii Żydów w gminie Wronki.

Historia Wronek i Wartosławia nie może być opisana ani zrozumiana bez uwzględnienia roli i wpływu obywateli wyznania mojżeszowego. Ich wpływ na kształtowanie się obu miejscowości wynikał z faktu, iż byli trzecią pod względem liczebności narodowością zamieszkującą te ziemie (obok Polaków i Niemców). Zebrane tu teksty mają zwrócić uwagę na najważniejsze zagadnienia dotyczące dziejów, losów, dorobku materialnego wartosławskich, a szczególnie wronieckich Żydów.czytamy we wstępie „Zeszytów”

Trzeci numer został zredagowany przez: Piotra Pojaska, Patrycję Burawską, Łukasza Majchrzaka, Annę Michalak i Darię Wajdeman-Waszyńską. W publikacji znajdziemy ważne wydarzenia z dziejów wronieckich Żydów, poznamy bliżej tych, którzy kiedyś mieszkali i żyli obok nas, zapoznamy się z doniesieniami prasowymi i anegdotami.Nie ma najmniejszych wątpliwości, że warto sięgnąć po najnowsze wydawnictwo Muzeum Ziemi Wronieckiej. Rzetelnie zebrany materiał, archiwalne fotografie i znakomicie opisane historie, to cechy wyróżniające „Zeszyty”.

Poniedziałkowej promocji zeszytu „Żydzi we Wronkach i Wartosławiu” towarzyszył koncert „Tikum” Jacka Hałasa – artysta podkreślił, w jaki sposób Żydzi łączyli słowo i muzykę oraz to, jak ważne były dla nich historie przekazywane ustnie. Wcześniej można było porozmawiać z redaktorami zeszytów, a także obejrzeć makietę synagogi, znajdującej się kiedyś przy ulicy Krętej, makieta została wykonana przez Mieczysława Idaszka.