Upamiętnienie śp. por. Edwarda Urbana

W sobotę 23 września w Orlu Młynie w parafii Biezdrowo miało miejsce odsłonięcie tablicy upamiętniającej śp. por. Edwarda Urbana, rozstrzelanego przez NKWD w Charkowie w kwietniu lub pierwszej połowie maja 1940 roku.

Wronieckie muzeum pomagało rodzinie Urbanów w przygotowaniu ostatecznej wersji napisu na tablicy. Przybliżony opis Edwarda Urbana znajdziecie tutaj.

Do tej pory por. E. Urban został upamiętniony tabliczką w Katedrze Wojska Polskiego w Warszawie, tabliczką przy „Dębie Pamięci” w Biezdrowie i tablicą w sąsiedztwie rodzinnego domu w Orlu Wielkim, w części wsi o nazwie Orle Młyn.