odpady

Ministerstwo Środowiska szykuje znaczącą podwyżkę za odbiór niesegregowanych odpadów. Wielka podwyżka opłat za śmieci ma zachęcić do ich segregacji. Zgodnie z dyrektywami unijnymi Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie osiągamy zaledwie połowę tej wartości. Dlatego MŚ szuka sposobów,Read More →