Śmieci znów w górę?

Ministerstwo Środowiska szykuje znaczącą podwyżkę za odbiór niesegregowanych odpadów. Wielka podwyżka opłat za śmieci ma zachęcić do ich segregacji.

Zgodnie z dyrektywami unijnymi Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Obecnie osiągamy zaledwie połowę tej wartości. Dlatego MŚ szuka sposobów, aby zachęcić Polaków do selektywnego gromadzenia śmieci.Media w całym kraju informują, że pomysł Ministerstwa jest taki, aby takie osoby płaciły czterokrotnie więcej niż ci, którzy śmieci segregują. Obecnie resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt ustawy Ministerstwa Środowiska zostanie przedstawiony we wrześniu.