ochotnicza straż pożarna amica

W środę, 7 lutego 2018 roku, odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej Amica. Na corocznym spotkaniu podsumowano miniony rok oraz wręczono odznaczenia. Zebranie otworzyła i zaproszonych gości powitała Prezes OSP Amica dh Marta Napierała-Werner, na przewodniczącego zebrania wybrano dh Łukasza Kawkę, a na protokolanta wybrano dh Iwonę Kaprykowską.Read More →