ewa kopacz

Rozporządzenie podpisane wczoraj przez premier Ewę Kopacz w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych pozwala wezwać do wojska praktycznie każdego zdolnego do służby.   Zgodnie z rozporządzeniem, które ogłoszono wczoraj, obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi objęci będą zarówno żołnierze przeniesieni do rezerwy jak i osoby w rezerwie, które nie mają za sobą czynnej służby.Read More →