Rząd wprowadza obowiązkowe ćwiczenia wojskowe

Rozporządzenie podpisane wczoraj przez premier Ewę Kopacz w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych pozwala wezwać do wojska praktycznie każdego zdolnego do służby.

 

Zgodnie z rozporządzeniem, które ogłoszono wczoraj, obowiązkowymi ćwiczeniami wojskowymi objęci będą zarówno żołnierze przeniesieni do rezerwy jak i osoby w rezerwie, które nie mają za sobą czynnej służby. W teorii, rozporządzenie ma dać możliwość odbycia szkolenia wojskowego dla tych, którzy stawili się na kwalifikacji wojskowej, ale nie byli w wojsku. Osoby posiadające kategorię A i B, a chcieliby przejść szkolenie, mogą się zgłosić na WKU i je odbyć.

W związku z wystąpieniem potrzeb Sił Zbrojnych RP w zakresie przeszkolenia żołnierzy rezerwy posiadających nadane przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy niebędących żołnierzami rezerwy, którym planuje się nadać takie przydziały mobilizacyjne oraz dla żołnierzy rezerwy i osób przeniesionych do rezerwy nie będących żołnierzami rezerwy.napisano w rozporządzeniu Rady Ministrów

W praktyce, nowe rozporządzenie podpisane przez premier Ewę Kopacz w sprawie obowiązkowych ćwiczeń wojskowych pozwala wezwać do wojska praktycznie każdego zdolnego do służby. Wcześniejsze regulacje zakładały, że na ćwiczenia powoływani mogli być wyłącznie ci, którzy przeszli czynną służbę – na przykład służbę wojskową w okresie powszechnego poboru.