RAPORT O STANIE GMINY

Raport o stanie gminy wprowadzono w ostatniej nowelizacji o samorządzie gminnym.

Dokument ma stanowić podsumowanie pracy prezydenta/burmistrza/wójta za poprzedni rok kalendarzowy. W szczególności realizację polityki samorządu, jego programów i strategii, a także uchwał rady gminy.