OSP Wronki otrzymało dotację na nowy wóz gaśniczy

Ochotnicza Straż Pożarna we Wronkach jeszcze w tym roku otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy. Wroniecka jednostka znalazła się na liście zatwierdzonej przez MSWiA przewidzianej do dofinansowania.

Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Wiesław Leśniakiewicz zatwierdził zestawienie jednostek OSP, które w 2024 r. otrzymają dofinansowanie na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Wśród 292 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce na liście beneficjentów znalazło się OSP Wronki, które otrzyma dofinansowanie na zakup nowego średniego wozu ratowniczo-gaśniczego.

Na najbliższej sesji Rady Miasta i Gminy Wronki radni mają dokonać modyfikacji budżetu, aby móc współfinansować zakup wozu. Nowy pojazd zastąpi 23-letni wóz marki Star.

Najprawdopodobniej jeszcze w tym roku dojdzie w OSP Wronki do kolejnej wymiany pojazdu na nowszy.