Burmistrz Rafał Zimny oraz radni złożyli ślubowanie [FOTO] [FILM]

W poniedziałek odbyła się pierwsza sesja X kadencji Rady Miasta i Gminy Wronki. Burmistrz Rafał Zimny oraz wybrani 7 kwietnia radni złożyli ślubowanie.

Przewodniczący-senior Janusz Szulc rozpoczął pierwszą sesję X kadencji Rady Miasta i Gminy. Radni złożyli ślubowanie, a rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny – Jakub Nowak. Następnie nowo wybrany burmistrz Rafał Zimny ślubował:

Obejmując urząd burmistrza Miasta i Gminy Wronki, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy. Tak mi dopomóż Bóg.

Symbolicznym elementem uroczystości było przekazanie przez ustępującego włodarza Mirosława Wieczora łańcucha ceremonialnego na barki nowego burmistrza.

Następnie radni przeszli do wyboru najważniejszych organów władzy uchwałodawczej.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Sławomir Śniegowski

I Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Bartosz Roszak

II Wiceprzewodniczący Rady Miasta i Gminy Wronki – Marcin Wilk

Komisje Rady Miasta i Gminy Wronki

Komisja Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy – Janusz Szulc (przewodniczący) – Michał Biedziak (zastępca przewodniczącego) – Bartosz Roszak, Sławomir Śniegowski, Mateusz Golas, Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Katarzyna Łabojewska, Violetta Kozłowska, Ernest Frankowski, Jakub Nowak, Krystian Zastróżny, Michał Jabłoński, Marcin Wilk, Anna Jankowska

Komisja Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych – Violetta Kozłowska (przewodnicząca) – Krystian Zastróżny (zastępca przewodniczącej) – Michał Biedziak, Bartosz Roszak, Sławomir Śniegowski, Mateusz Golas, Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Katarzyna Łabojewska, Ernest Frankowski, Jakub Nowak, Janusz Szulc, Michał Jabłoński, Marcin Wilk, Anna Jankowska

Komisja Rewizyjna – Ernest Frankowski (przewodniczący) – Katarzyna Łabojewska (zastępca przewodniczącego) – Jakub Nowak, Krystian Zastróżny, Anna Jankowska

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Agnieszka Bartniczak-Ginalska (przewodnicząca) – Michał Jabłoński (zastępca przewodniczącej) – Michał Jabłoński, Mateusz Golas, Violetta Kozłowska, Anna Jankowska

Przypominamy, że w momencie elekcji na burmistrza Rafała Zimnego, jego mandat radnego z okręgu 14 automatycznie wygasa. Oznacza to, że wymagane będą wybory uzupełniające. A do momentu wyboru nowego radnego, rada będzie liczyła 14 członków.

« z 48 »