Karolina Bloch nowym zastępcą burmistrza

W poniedziałek burmistrz Rafał Zimny ogłosił, że jego zastępcą będzie Karolina Bloch. Wronczanka, która w trakcie minionych wyborów samorządowych ubiegała się o fotel burmistrza Ostroroga. Poniżej przedstawiamy, jak pisała o sobie w trakcie kampanii wyborczej, co przybliży mieszkańcom naszej gminy jej osiągnięcia.

Jestem ekonomistką, ukończyłam Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, co pozwala mi na realne pozyskiwanie, wdrażanie i rozliczanie wniosków na realizacje inwestycji w Gminie. Moje przygotowanie zawodowe pozwoliło mi na prawidłowe przygotowywanie oraz rozliczanie finansowe projektów związanych z drogami, kanalizacją Ostroroga, budową oraz modernizacją świetlic wiejskich np. w Rudkach, Izby Regionalnej w Szczepankowie, strażnic OSP w Ostrorogu czy Bininie, boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej, szatni sportowych na Morminie, w Bininie i Kluczewie.

Moje zaangażowanie można w bardzo łatwy sposób przeliczyć, na liczbę wniosków, które otrzymały dofinansowanie. Pozyskałam 29,3 mln PLN na realizację 83 projektów w mieście i gminie Ostroróg przy wkładzie własnym Gminy 10,8 mln.

Ukończone studia podyplomowe Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na AE pomagają mi w pracy na rzecz rozwoju edukacji i szkolnictwa w Gminie. Podobnie jak mieszkańcy Gminy stawiam na przyszłość dzieci i młodzieży.

Staram się tworzyć i rozwijać ofertę kulturalną dla społeczności lokalnej, współpracować i wspierać organizacje i stowarzyszenia, rozszerzać działania biblioteki oraz tworzyć atrakcyjną ofertę zajęć dla dzieci i młodzieży. Pomagają mi w tym uzyskane kwalifikacje Menadżer Kultury (UE w Poznaniu).

Dlaczego studia Geriatria i Gerontologia z Elementami Opieki Paliatywnej, które ukończyłam na Uniwersytecie Medycznym? – aby zrozumieć potrzeby osób starszych i działać na ich rzecz. Aktywnie wspieram seniorów w działaniach, ceniąc sobie współpracę z Klubem Seniora Jaśki czy Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Zmieniłam swoje myślenie o działalności dla społeczeństwa lokalnego, zakładając Fundację „Femina Project”, a także uczestnicząc w „Szkole Liderów Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności”. Mogę śmiało powiedzieć, że jestem liderką, która inicjuje i nie boi się innowacyjnych czy trudnych projektów.