Za tydzień pierwsza sesja nowej kadencji

W poniedziałek 6 maja odbędzie się inauguracyjna sesja IX kadencji Rady Miasta i Gminy Wronki. Dojdzie na niej do ślubowania radnych oraz burmistrza.

Pierwsza sesja nowej kadencji Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się 6 maja 2024 r. o godzinie 17:00 w dużej sali Wronieckiego Ośrodka Kultury.

Poniżej proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.

2. Wręczenie przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Wronkach zaświadczeń o wyborze radnego i burmistrza.

3. Ślubowanie radnych Rady Miasta i Gminy Wronki.

4. Ślubowanie Burmistrza Miasta i Gminy Wronki.

5. Sprawy regulaminowe:

a) stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad.

6. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki.

7. Wybór I Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki.

8. Wybór II Wiceprzewodniczącego Rady Miasta i Gminy Wronki.

9. Wybory stałych Komisji Rady Miasta i Gminy Wronki i ich Przewodniczących:

a) Komisji Budżetu, Finansów oraz Rozwoju Gospodarczego Miasta i Gminy,

b) Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych,

c) Komisji Rewizyjnej,

d) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

10. Zapytania i wolne głosy. 

11. Zakończenie obrad.

via Wronki.pl