Udany finał poszukiwań mężczyzny

Dzięki skoordynowanej pracy policjantów oraz strażaków z naszego regionu, udało się odnaleźć zaginionego mężczyznę.

Informacja o zaginionym trafiła do służb dzisiaj po południu. Do działań skierowano policję, która w oparciu o zdobyte informacje na temat ostatniego pobytu zaginionego przeczesała północno-wschodni rejon gminy Wronki. Praca była wspomagana przez Wielkopolską Grupę Ratowniczo-Poszukiwawczą.

Z uwagi na zagrożenie życia dla osoby zaginionej liczył się czas oraz skoordynowane działanie policjantów, strażaków. Naszym zadaniem było wsparcie planistyczne w zakresie przeprowadzenia szczegółowego wywiadu, bieżąca analiza napływających informacji i wyznaczenie obszarów do przeszukania.

komentuje WGPR

W poszukiwaniach brało udział kilkunastu policjantów z powiatu szamotulskiego, strażacy z Szamotuł oraz Wronek. Dzięki skoordynowanemu działaniu służb, udało się odnaleźć zaginionego mężczyznę. Którego odnalazł pies, działający w grupie poszukiwawczej przy OSP Wronki.

Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo–Ratownicza to organizacja zrzeszająca między innymi przewodników z psami, ratowników, operatorów dronów i planistów organizujących działania poszukiwawcze. Ci ostatni pracowali dzisiaj w liczbie pięciu osób i ich praca przyczyniła się do pozytywnego zakończenia operacji.

W dzisiejszej akcji po raz pierwszy brał udział zespół poszukiwawczy z OSP Wronki. Praca przewodnika z psem przyczyniła się do odnalezienia osoby poszukiwanej.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2023-08-20