Przewóz ze względu na specyfikę towaru – rodzaje ładunków w transporcie

Branża transportowa jest ogromnym obszarem, w skład którego wchodzą poszczególne sektory. Dzięki szybkiemu rozwojowi tej dziedziny, ludzkość jest dzisiaj w stanie zapewnić godne warunki przewozu niemal każdemu ładunkowi.

Mówi się, że transport transportowi nierówny. Jest to całkowita prawda, a to chociażby przez wzgląd na różne odmiany przewozu. Wyróżniamy w końcu transport lądowy, morski i powietrzny. My natomiast skupimy się wyłącznie na tym pierwszym, będącym jednocześnie najbardziej rozwiniętym.

Flota pojazdów – dlaczego jej ilość jest ważna?

Prawdę mówiąc, im więcej pojazdów posiada firma TSL, tym łatwiej będzie jej wykonywać zlecenia dla dużej ilości klientów. Cały transport opiera się zasadniczo na dwóch filarach – wyposażenie i organizacja. Spora flota zapobiega opóźnieniom i pozwala na większy zysk dla samej firmy.

Standardowym pojazdem, będącym na wyposażeniu każdej firmy transportowej jest ciągnik siodłowy z naczepą firanką. Ma przeważnie długość 13,6 m i może zapakować aż 33 palety o maksymalnej wadze 24 ton. Jest kluczowym środkiem w kontekście przewozu towarów niewymagających żadnych, specjalnych warunków.

Wiele firm działających również na mniejszych terenach posiada w garażach pojazdy dostawcze i samochody ciężarowe. Są to znacznie mniejsze od wcześniej wspomnianych ciągników siodłowych pojazdy, mające trwale przyłączoną naczepę.

Bardziej zaawansowane firmy spedycyjne są już zaopatrzone w naczepy niskopodwoziowe, odkryte, chłodnie czy wywrotki. Każda z tych „pak” służy do przewożenia innego rodzaju towaru, o czym poniżej.

Rodzaje ładunków w transporcie

Nietrudno wywnioskować, że głównym czynnikiem klasyfikującym przewóz towarów (https://enviogroup.com/ladunki/) jest właśnie specyfikacja transportowanego asortymentu. Zdecydowanie, najmniej wymagającym rodzajem ładunków są towary drobnicowe. Występują one na paletach jako zapakowane w kartony paczki, dodatkowo owinięte streczem. Względem ich ilości, można przewozić je w samochodach dostawczych, ciężarowych czy też w naczepach plandekach.

Znacznie bardziej rygorystycznie podchodzi się do transportu żywności. Ten rodzaj asortymentu musi być przewożony w chłodni lub cysternie (w zależności od stanu skupienia). W trakcie przewozu, wewnątrz naczepy muszą panować warunki zapobiegające zepsuciu się żywności. Mowa głównie o temperaturze, ale również czystości i odstępach między poszczególnymi produktami.

Podobna sytuacja dotyczy produktów niebezpiecznych, sygnowanych jako ADR. Wymogi co do dopuszczenia pojazdu z takimi substancjami na drogi publiczne, są bardzo trudne do spełnienia i tylko dobra firma jest w stanie je zrealizować.

Istnieją jeszcze ładunki sypkie, do których należą chociażby węgiel, piasek czy kamień. Taki asortyment na krótsze odległości najlepiej przewozić wywrotką. Głównym powodem jest oczywiście brak konieczności ręcznego wysypywania.

Niekiedy można napotkać jeszcze na pojazdy ponadnormatywne. Tutaj ładunkiem może być każdy przedmiot, którego rozmiar i gramatura przekraczają dopuszczalne normy, ustalone w Kodeksie Drogowym. Naczepa w pojeździe ponadnormatywnym może mieć nawet do 120 m długości.

2022-10-16