Pogorszenie jakości wody w wodociągach

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach wydał komunikat dotyczący pogorszenia jakości wody pochodzącej z wodociągu zaopatrującego miejscowości: Kłodzisko, Pakawie, Pożarowo.

W trakcie badania kontrolnego wody przeznaczonej do spożycia pochodzącej z wodociągu Pożarowo, która zaopatruje mieszkańców Kłodziska, Pakawia i Pożarowa zaobserwowano, że jakość woda odbiega od wymagań Ministerstwa Zdrowia ze względu na zwiększoną ilość związku manganu.

Sanepid jednocześnie wyjaśnia, że przekroczenie związków manganu nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Woda pochodząca z tego wodociągu może mieć inny smak oraz zapach, a także zabarwiać armaturę oraz ubrania na kolor brunatny.

Obecnie trwają działania naprawcze mające na celu doprowadzenie jakości do obowiązujących wymogów.

Sanepid podkreśla, że woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.