Okresowy zakaz wstępu do części lasów

Nadleśnictwo Wronki informuje o planowanych zabiegach ograniczania liczebności szkodliwych owadów z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu samolotu.

Nadleśnictwo planuje przeprowadzić w terminie od 05.05.2022 r. do 22.05.2022 r., w lasach Gminy Wronki i Gminy Lubasz w Puszczy Noteckiej, na terenie leśnictw: Mokrz, Dębogóra, Gogolice, Smolarnia, Jasionna, Lutyniec oraz Kłodzisko na łącznej powierzchni 2 308 ha, w polach zabiegowych zobrazowanych na załączonych mapach.

Na obszary objęte planowanym zabiegiem wprowadza się okresowy zakaz wstępu do lasu w terminie od 05.05.2022 r. do 22.05.2022 r. (leśnictwo Kłodzisko 09.05.2022 r. – 22.05.2022 r.) Termin obowiązywania zakazu może ulec zmianie. Na granicach obszaru objętego zakazem wstępu umieszczone zostaną znaki zakazu wstępu do lasu.

Będące przedmiotem zabiegu gąsienice barczatki sosnówki (Dendrolimus pini L.) są groźnym szkodnikiem drzewostanów sosnowych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów, natomiast chrząszcze chrabąszcza majowego (Melolontha melolontha L.) są groźnym szkodnikiem drzewostanów liściastych, zdolnym do masowego (gradacyjnego) występowania i powodowania gołożerów, a jego larwy w formie pędraków, powodują duże szkody na uprawach leśnych, żerując na korzeniach.

Szczegółowe informacje dotyczące zabiegu, w tym etykieta środka ochrony roślin MOSPILAN 20 SP znajdują się w biurze Nadleśnictwa Wronki oraz pod nr tel. 694 445 722.

Więcej informacji na stronie internetowej Nadleśnictwa Wronki.