Na Leśnej kształcić będą przyszłe kadry wojskowe

W Zespole Szkół nr 1 gościł minister Grzegorz Piechowiak, który przekazał na ręce dyrektor Moniki Kozber akt powołania w szkole oddziału przygotowania wojskowego.

Od 1 września w Szkole na Leśnej uczniowie będą mogli uczyć się z myślą o przyszłej karierze w Wojsku Polskim. W nowym oddziale realizowane będzie szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w oparciu o program przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Program realizowany jest przez szkołę, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki.

Za część praktyczną przygotowania wojskowego będzie odpowiadać 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej. Jak wskazuje dyrektor Monika Kozber, powołanie nowego oddziału otwiera możliwość kultywowania pamięci patrona szkoły – Powstańców Wielkopolskich w zupełnie nowy sposób.

W imieniu Ministra Obrony Narodowej, który udziela pozwolenie powiatowi szamotulskiemu na utworzenie z dniem 1 września 2022 roku oddziału przygotowania wojskowego w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach i jednocześnie wskazuje 12 Wielkopolską Brygadę Obrony Terytorialnej w Poznaniu jako jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

W ramach nauki, oprócz wykształcenia na jednym z kierunków oferowanych przez wroniecki Zespół Szkół nr 1, uczniowie będą mieli możliwość uzyskania konkretnych korzyści, jeśli zdecydują związać się z wojskiem: możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej, a w konsekwencji pozostanie żołnierzem rezerwy lub wstąpienie do czynnej służby wojskowej, a także aplikowanie na wyższe uczelnie wojskowe (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji). Siłom Zbrojnym RP zapewni to przede wszystkim zwiększenie rezerw osobowych.

To pierwszy tego typu oddział w powiecie szamotulskim, rekrutacja już trwa. W przyszłości Szkoła na Leśnej planuje wybudować z pomocą dofinansowań rządowych wirtualną strzelnicę, która jeszcze ma urozmaicić i zwiększyć jakość nauczania w oddziale przygotowania wojskowego.