Ulica Kręta została zamknięta

W związku z dzisiejszymi wichurami, które wyrządziły szkody w jednym z domostw przy ulicy Krętej, ulica została zamknięta.

Mieszkańcy w dalszym ciągu zmagają się ze skutkami wichur, które przeszły przez nasz region. W momencie pisania tego artykułu, straż pożarna w dalszym ciągu zabezpiecza uszkodzone budynki i dachy.

Wiatr nie oszczędził posesji, zlokalizowanej przy ulicy Krętej. Podmuchy uszkodziły poszycie dachu budynku. W związku z groźbą, że kolejne dachówki będą się osuwać i mogłyby ranić przechodniów oraz doprowadziłby do uszkodzenia, jadących pojazdów, zapadła decyzja o zamknięciu ulicy.

Dla osób, które będą korzystały jutro z dnia targowego może to być ważna informacja. Ulicą Krętą nie dojedziemy do Placu Wolności.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2022-02-17