Nauka zdalna wraca do szkół

Szef Ministerstwa Edukacji i Nauki poinformował, że uczniowie klas 5-8 wracają do nauki zdalnej. Powrót do tego sposobu nauczania ma nastąpić w najbliższy czwartek i trwać do końca lutego.

Pogorszająca się sytuacja pandemiczna sprawiła, że Przemysław Czarnek podjął decyzję o przywróceniu nauki zdalnej dla części uczniów. Od najbliższego czwartku, klasy 5-8 będą edukować się w sposób zdalny. Dzieci, uczęszczające do przedszkoli, zerówek oraz klas 1-4 będą kontynuowały naukę w trybie stacjonarnym.

Musieliśmy podjąć decyzję o ograniczeniu nauki stacjonarnej na okres ferii zimowych. Od czwartku w szkołach naukę stacjonarną będą kontynuować uczniowie z klas I-IV, przedszkola oraz zerówki.

powiedział szef resortu oświaty

Jednocześnie Czarnek zapewnił, że w tym okresie będzie istniała możliwość konsultacji pojedynczych i grupowych dla uczniów klas maturalnych. Możliwa będzie również kontynuacja nauki zawodu.