Święta we wronieckich kościołach

Tajemnica Bożego Narodzenia kryje prawdę o tym, że Syn Boży stał się człowiekiem, aby w ciele ludzkim dokonać zbawienia rodzaju ludzkiego za grzech Adama i za grzechy jego potomków: „A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas”.

Parafia pw. św. Katarzyny we Wronkach

22.12. środa spowiedź św. od 16.00 do 18.30

24.12. Pasterka – godz. 22.00 i 24.00

25.12. I święto Bożego Narodzenia – Msze św. o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 15.30

26.12. Msze św. jak w każdą niedzielę

Parafia pw. św. Urszuli we Wronkach

22.12. środa spowiedź św. od 16.00 do 17.30

24.12. Pasterka – godz. 20.00, 22.00, 24.00

25.12. Msze św. o godz. 9.30, 11.00, 15.00

26.12. Msze św. o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 15.00

Kościół oo. Franciszkanów we Wronkach

23.12. czwartek spowiedź św. – cały dzień

24.12. Pasterka w kościele o godz. 21:00 i 24:00, w Rzecinie o 21:00

25.12. Msze św. jak w każdą niedzielę

26.12. Msze św. jak w każdą niedzielę

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2021-12-21