Rozpoczęła się czwarta kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Wronki!

Pierwsza sesja czwartej kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Wronki odbyła się we wtorek, 19 października, we wronieckim ratuszu. Głównym punktem sesji były wybory Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.

Zanim radni juniorzy przystąpili do głosowania, złożyli uroczyste ślubowanie, które przyjął Zastępca Burmistrza Robert Dorna.

Następnie każdy opowiedział o swoich zainteresowaniach i motywacji do bycia członkiem Młodzieżowej Rady Gminy Wronki. Po wszystkich wystąpieniach, przyszedł czas na wybór nowych władz.

W wyniku jawnego głosowania Przewodniczącą została Julia Adamczak, a Wiceprzewodniczącą Maria Sawczuk. Funkcję Sekretarza powierzono Gracjanowi Wildemu.

Przez najbliższe dwa lata Młodzieżowa Rada Gminy Wronki będzie pracowała w następującym składzie:

Julia Adamczak, Aleksandra Duda, Gracjan Wilde (Zespół Szkół nr 2 we Wronkach)

Maria Sawczuk, Agnieszka Włóka (Zespół Szkół nr 1 we Wronkach)

Mikołaj Piechowiak, Paulina Wylegała (Szkoła Podstawowa w Biezdrowie)

Laura Cebernik, Katarzyna Judek (Szkoła Podstawowa nr 3 we Wronkach)

Anastazja Woźniak (Szkoła Podstawowa nr 1 we Wronkach)

Zuzanna Chudziak (Szkoła Podstawowa nr 2 we Wronkach)

Stanisław Michalski (Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi)

Sandra Jagielska (Szkoła Podstawowa w Chojnie)

Opiekunem radnych juniorów z ramienia Urzędu Miasta i Gminy pozostał Tobiasz Chożalski.