Wyjątkowe zebranie w OSP Wronki

To było wyjątkowe walne zebranie druhów z OSP Wronki. W tym roku przeprowadzono je online, a także doszło do zmiany warty na najważniejszych stanowiskach w zarządzie.

Coroczne zebranie, liczącej niemal 70 członków wronieckiej jednostki pożarniczej, odbyło się w sobotę, w formie wideokonferencji. Frekwencja dopisała. Strażacy mimo że mogli zobaczyć siebie tylko i wyłącznie dzięki monitorom oraz kamerkom, potraktowali sprawę poważnie. W walnym zebraniu wzięło udział ponad 50 druhów.

Udało się dochować wszystkich elementów wymaganych, aby spotkanie było prawomocne. Dzięki umiejętnemu poprowadzeniu zebrania przez druhnę Zuzannę Mikołajczak-Książek oraz świetnej organizacji konferencji online przez druha Stefana Kaszkowiaka wszystko poszło sprawnie.

Mimo że obowiązek przeprowadzania zebrań przedłużono do czerwca, wronieccy strażacy postanowili je zorganizować w zwyczajowym terminie. Jednak z uwagi na sytuację epidemiologiczną, podjęto decyzję o zorganizowaniu posiedzenia właśnie w formie wideokonferencji.

Naczelnik jednostki, dh Stefan Kaszkowiak, który podsumował rok 2020 podkreślał, że był to wyjątkowy rok, a epidemia postawiła przed strażakami nowe wyzwania.

Rok 2020 to nowe wyzwania, walka z epidemią COVID-19, strażacy aktywnie włączyli się w działania z epidemią, dostarczali mieszkańcom maseczki, żywność i leki dla osób będących na kwarantannie na zlecenie MGOPS we Wronkach, dezynfekowali pomieszczenia użyteczności publicznej, zbierali żywność dla medyków i placówki opiekuńczo-wychowawczej w Szamotułach, dostarczali maski i środki do dezynfekcji do szkół i przedszkoli.

opisuje dh Stefan Kaszkowiak

OSP Wronki w 2020 do akcji wyjeżdżało 262 razy. Ta statystyka pozwoliła jednostce na uplasowanie się na piątym miejscu wśród najczęściej wyjeżdżających jednostek w województwie wielkopolskim.

W działaniach tych wzięło udział 1.226 strażaków i 326 zastępów, łącznie czas udziału w akcjach to 2.636,15 godzin. Samochody bojowe przejechały w ramach tych akcji 12.801 km. Zużyto 3.152,10 litrów paliwa. Najwięcej w działaniach ratowniczych uczestniczyli dh Marcin Tuszyński – 99 razy, dh Krystian Kabaciński – 92 razy, dh Leszek Łuczak – 87 razy, dh Marek Marcinkowski – 80 razy, dh Seweryn Kupczyk – 74 razy.

mówią przedstawione liczby w trakcie walnego zebrania

O tym, jak bardzo epidemia wpłynęła na funkcjonowanie jednostki niech mówi fakt, że do zdarzeń związanych z COVID-19 OSP Wronki wyjeżdżało tyle samo, co do wypadków drogowych. Po 32 razy. Spada również statystyka dotycząca pożarów. Na szczęście jest coraz mniej pożarów lasów, zbóż oraz traw, jednak zła wiadomość jest taka, że strażacy coraz częściej wyjeżdżają do pożarów budynków mieszkalnych.

W minionym roku jednostka otrzymała nowy, średni wóz gaśniczy marki MAN TGM 13.290. Na zebraniu druhowie podjęli decyzję, żeby poczynić starania w celu wymiany 19-letniego samochodu STAR M69 na nowszy, bardziej funkcjonalny model.

Walne zebranie udzieliło zarządowi absolutorium za działania wykonane w 2020 roku. Z uwagi na to, że w tym roku wygasała kadencja, przystąpiono do wyborów, a te okazały się być bardzo wyjątkowe.

Po 20 latach i 4 kadencjach z funkcji naczelnika zrezygnował dh Stefan Kaszkowiak, który bardzo przyczynił się przez ten czas do modernizacji floty wozów bojowych i całego wyposażenia druhów we Wronkach. Jego starania nadały także jednostce bardziej profesjonalny charakter. Od soboty piastuje stanowisko prezesa jednostki.

Z tej funkcji, po 15 latach zrezygnował dh Andrzej Liszkowski. Strażacy, nie zapominając o jego zasługach dla poprawy ochrony przeciwpożarowej we Wronkach oraz jego wkładzie w uczynienie jednostki sprawnie działającym organizmem, postanowili nadać mu tytuł prezesa honorowego.

Nowym prezesem został wspomniany wyżej dh Stefan Kaszkowiak, a naczelnikiem znany z wielu akcji pomocowych dh Bartosz Hodrych. Nowy zarząd prezentuje się następująco:

Prezes – Stefan Kaszkowiak
Wiceprezes – Marek Marcinkowski
Wiceprezes-naczelnik – Bartosz Hodrych
Zastępca naczelnika – Dariusz Ślimak
Zastępca naczelnika – Tomasz Cisler
Skarbnik – Weronika Remisz
Sekretarz – Jerzy Śmiłowski
Gospodarz – Rafał Domaciuk
Członek zarządu – Marcin Tuszyński

Walne zebranie dokonało również wyboru komisji rewizyjnej w składzie: Justyna Cembrowicz, Anita Szymszon, Patrycja Wilińska, Agnieszka Zając i Marek Bilon. Delegatami na zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach zostali Tomasz Cisler i Bartosz Hodrych, a przedstawicielami do Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP we Wronkach wybrano Stefana Kaszkowiaka i Marka Marcinkowskiego.

Ustępującemu zarządowi dziękujemy za dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców Wronek, a nowemu życzymy powodzenia w tych niepewnych czasach.