Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych

W reżimie sanitarnym odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

We mszy świętej i apelu pod tablicami pamięci wzięli udział przedstawiciele Zakładu Karnego, Towarzystwa Miłośników Ziemi Wronieckiej, a także samorządowcy.

Tegoroczne obchody rozpoczęły się uroczystą mszą świętą w intencji żołnierzy drugiej konspiracji. Następnie pod tablicą ku czci pomordowanych w czasach stalinowskich pamięć Żołnierzy Wyklętych uczczono minutą ciszy, odśpiewaniem Mazurka Dąbrowskiego i złożeniem kwiatów.

via Wronki.pl

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2021-03-01