Szkolenie podoficerskie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Od 11 stycznia 2021 roku z uwagi na istniejącą sytuację zagrożenia epidemiologicznego teoretyczna część szkolenia zawodowego przygotowującego do zajmowania stanowiska w korpusie podoficerskim SW, które realizowane jest przez Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Suchej, odbywa się w jednostkach podstawowych poprzez wideokonferencje.

Dzięki połączeniu wideokonferencyjnemu słuchacze biorą aktywny udział w prezentacjach, sesjach pytań i odpowiedzi jak i swobodnie komunikują się z wykładowcami i innymi uczestnikami szkolenia. Zajęcia trwają od godziny 8:00 do 15:30.

Część teoretyczna została podzielona na bloki: wstępny, ochronny, penitencjarny, administracyjny, historyczno- patriotyczny. Po przygotowaniu teoretycznym funkcjonariuszy czeka również część praktyczna podczas, której będą ćwiczyć m.in. techniki samoobrony oraz strzelanie. Odbywać się ono będzie z zachowaniem właściwych zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Kurs kończy się egzaminami, które zdane pomyślnie skutkują mianowaniem funkcjonariuszy na pierwsze stopnie podoficerskie. Realizowane szkolenie podnosi kwalifikacje kadry jednostek penitencjarnych : słuchaczom pozwala nabyć umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i ekstremalnych, uczy kreatywnego rozwiązywania problemów, zdyscyplinowania i współdziałania, umacnia etykę zawodową.

W szkoleniu uczestniczy dziesięciu funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach z Oddziałem Zewnętrznym w Szamotułach , którzy pełnią służbę w dziale ochrony, a także w dziale systemu dozoru elektronicznego, zajmującym się kontrolą wykonywania przez skazanego obowiązków nałożonych przez sąd przy pomocy urządzeń elektronicznych umożliwiających odbywanie kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym.

Życzymy wytrwałości w zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy!

Tekst i foto: mjr Danuta Zielińska