Most zostanie otwarty na dniach?

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Poznaniu, a więc instytucja, która podjęła decyzję o zamknięciu mostu we Wronkach, obszernie odpowiedziała na zapytanie portalu Moje Wronki dotyczące przyszłości przeprawy drogowej przez Wartę w naszym mieście.

Na wstępie WWINB stwierdza, że po wykonaniu przez zarządcę mostu nałożonych przez Inspektora obowiązków (w dużym uproszczeniu chodzi o remont), zakaz użytkowania mostu w pełnej nośności nie będzie miał uzasadnienia. Ostateczną decyzję o zniesieniu ograniczeń podejmie Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.

Natomiast WWINB jest zobowiązany do sprawdzenia wykonania nałożonych obowiązków. A ten wyznaczono do dnia 18 grudnia bieżącego roku. WZDW do tej pory nie poinformowało Nadzoru Budowlanego o zakończeniu prac.

Według najświeższych informacji, które otrzymało WWINB prace remontowe zostały w większości zakończone, więc termin 18 grudnia nie jest zagrożony.

Most jest częściowo zamknięty od niespełna 2,5 roku, a jego remont trwa ponad 6 tygodni i za parę dni powinien zostać w pełni otwarty.