Zmiana organizacji ruchu na Dworcowej

Budimex S.A. – wykonawca prac na linii kolejowej E59 Rokietnica-Wronki informuje informuje o zmianach w organizacji ruchu na ulicy Dworcowej.

Spółka informuje, że w czwartek 15 października na ul. Dworcowej zostanie wprowadzony etap 2 zmiany organizacji ruchu, polegający na zawężeniu jezdni oraz przeniesieniu ruchu pieszych i wykonanie czasowego dojścia do peronów.

via Wronki.pl