We Wronkach powstanie Centrum Inicjatyw Senioralnych

Od długiego czasu we Wronkach działają różne stowarzyszenia skupiające się na integracji seniorów, jednak część z nich wciąż boryka się z problemem braku odpowiedniego miejsca dla siebie.

Właśnie dlatego z inicjatywy Wronieckiego Ośrodka Kultury, we współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej powstanie niebawem Centrum Inicjatyw Senioralnych – CIS.

Lokalem powstającego stowarzyszenia dla seniorów będzie pomieszczenie w budynku wronieckiego dworca kolejowego w którymś niegdyś znajdował się bufet. Co zaważyło na wyborze tego miejsca? Poza lokalizacją był to przede wszystkim brak barier architektonicznych. Budynek dworca kolejowego – niedawno odrestaurowany – jest przystosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, zatem do lokalu bez problemu dostanie się osoba poruszająca się o kulach, na wózku, czy z balkonikiem. Argumentami „za” były także: duża powierzchnia pomieszczenia licząca ponad 100m2, a także obniżona przez Polskie Koleje Państwowe cena najmu i utrzymania. Koszty utrzymania poniosą WOK oraz MGOPS.

Już na tę chwilę wiadomo, że w godzinach przedpołudniowych w nowo powstającej siedzibie będzie znajdował się Dzienny Dom Seniora prowadzony przez MGOPS. W godzinach popołudniowych działać tam będą Uniwersytet Trzeciego Wieku, Stowarzyszenie Kobiet po Masektomii „Agata” oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów – oddział we Wronkach. Mam nadzieję, że nowe miejsce na senioralnej mapie Wronek poprawi jakość życia osób starszych – podkreśla dyrektor Wronieckiego Ośrodka Kultury, Michał Poniewski.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-10-20