Uroczystość w Zespole Szkół nr 2

14 października to szczególny dzień dla wszystkich członków społeczności szkolnej Zespołu Szkół nr 2 we Wronkach.

Dziś w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia, w trakcie której dyrektor Sławomir Barszczewski wraz z koordynatorką współpracy z Akademią Rainbow Sylwią Pogorzelczyk przyjęli w poczet klas patronackich klasę I TB technikum organizacji turystyki.

To już trzeci rocznik, którego zajęcia zawodowe odbywają się w ścisłej współpracy z Rainbow Tours.

Zostały przyznane nagrody finansowe klasom, które w roku szkolnym 2019/20 osiągnęły najwyższą średnią ocen: Klasa II TA technikum ekonomiczne 4.52Klasa II BB szkoła branżowa 3.54. Klasy ze 100% odpłatnością na Radę Rodziców Klasa II TC technikum ekonomiczno budowlane Klasa III BA szkoła branżowa.

Dyrektor oraz opiekunki Samorządu Szkolnego Dominika Rudy i Ewelina Pawlak podziękowali za pracę Jakubowi Wójcikowi z klasy IVT. Przedstawiono nowy skład prezydium Samorządu Szkolnego: przewodnicząca Dominika Kulupa II TA, zastępca Julia Adamczak II TC oraz członkowie Krystyna Runowska II TB i Gracjan Wilde IBA.

Apel uświetnili swoimi występami uczniowie klasy II TD pod kierunkiem Marleny Piekarek i Barbary Nowierskiej. O scenografię oraz piękne kwiaty zadbała klasa II TB wraz z Agnieszką Sobkowiak. W trakcie popołudniowego spotkania dyrektor Sławomir Barszczewski wręczył nagrody nauczycielom i pracownikom szkoły w ramach podziękowania za pracę i osiągnięcia w roku szkolnym 2019/2

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-10-16