Psy w służbie – partnerzy i przyjaciele

W Służbie Więziennej pies jest współpracownikiem i partnerem funkcjonariusza. Jest też wiernym przyjacielem swojego przewodnika.

Podstawowym celem współczesnych jednostek penitencjarnych są skuteczne oddziaływania resocjalizacyjne przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa. W tym zakresie nieodłącznym partnerem funkcjonariuszy Służby Więziennej są psy służbowe i specjalne – wyselekcjonowane pod względem predyspozycji, doskonale przygotowane do swojej pracy i prowadzone przez specjalistów – przewodników.

W Zakładzie Karnym we Wronkach służbę pełnią trzy psy specjalne: Nako, Nawa i Nikita oraz sześć psów patrolowo – obronnych: Jord, Lodo, Ali, Cent, Dolar i Dragon. Codzienna służba psów specjalnych polega na kontroli osób, rzeczy, korespondencji, paczek, pojazdów, pomieszczeń a także na poszukiwaniu i wskazywaniu miejsc ukrycia środków odurzających i psychotropowych. Rolą psów patrolowo – obronnych jest natomiast ochrona funkcjonariuszy, terenu jednostki i wzmocnienie działań konwoju oraz pościgu.


Nabór  psów do służby to pierwszy element procesu ich szkolenia. Ocenie podlegają takie cechy psa jak wzrok, słuch, chęć i umiejętność aportowania różnych przedmiotów, radość z zabawy i pewność w zachowaniu. Psy muszą być obojętne na huki i wystrzały z broni palnej, powinny też odpowiednio reagować w sytuacji zagrożenia. Tak dobrane psy przechodzą szkolenie, które odbywa się w jedynym w Polsce Ośrodku Szkolenia Przewodników i Tresury Psów Służbowych SW przy Zakładzie Karnym w Czarnem. Podczas szkolenia pies specjalny zdobywa umiejętności wyszukiwania środków odurzających i substancji psychotropowych a także wraz z przewodnikiem uczą się wzajemnej współpracy. Program szkolenia psa patrolowo – obronnego polega na nauce posłuszeństwa, obrony przewodnika, pościgu za osobą uciekającą i przeszukania terenu.

Nabyte w trakcie szkolenia umiejętności wymagają systematycznej tresury doskonalącej oraz poddawania psów próbom cech użytkowych. Jest to zadanie funkcjonariuszy pełniących służbę jako przewodnicy psów  w naszym zakładzie – Ani, Arka, Artura, Bartka, Krzysztofa, Marcina, Mariusza i Rafała. Ania –  jedyna kobieta w gronie przewodników, jest też pierwszą przewodniczką psów patrolowo – obronnych w Służbie Więziennej. Opieka nad psami to nie tylko obowiązek przewodników ale i ich pasja, którą rozwijają także poza murami więzienia – prywatnie każde z nich jest posiadaczem przynajmniej jednego psa. Są doskonale przygotowani do swoich zadań, ukończyli  kurs przewodnika psa specjalnego i patrolowo – obronnego czy też kurs pozorantów.

Tekst: kpr. Anna Popiela/mjr Danuta Zielińska/st. kpr. Marcin Kubiś
Foto: szer. Jolanta Żółkiewska