Historia Wronek (od)nowa [FILM]

Do tej pory wystawy na takim poziomie mogliśmy oglądać tylko w większych miastach. Zapraszamy Was do skorzystania z tej okazji i do odwiedzenia Muzeum Ziemi Wronieckiej.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-05-23