Co z GS-ami? Dyskusja nad miejscowym planem

Niedługo zapadnie decyzja dotycząca przyszłości terenów Gminnej Spółdzielni przy ulicy Adama Mickiewicza oraz okolicznych działek. Dziś ma się odbyć dyskusja na ten temat.

Właściciele działek Rodzinnych Ogródków Działkowych im. Bolesława Chrobrego oraz Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przy ulicy Mickiewicza na pewno chcieliby się dowiedzieć, jaka przyszłość czeka ich grunty.


Dzisiaj o godzinie 16. we Wronieckim Ośrodku Kultury, podczas posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta i Gminy Wronki odbędzie się dyskusja nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru.

Głosowanie na temat planu zagospodarowania odbędzie się na najbliższej sesji 28 maja o 16:00 w WOK-u.