Nowe terminy egzaminów

W czasie konferencji prasowej Minister Edukacji Narodowej podał nowe terminy egzaminów maturalnych, zawodowych i ósmoklasisty.

Według Ministra Edukacji oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego najlepszym wyjściem jest przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych – są one ich zdaniem najbardziej miarodajną formą sprawdzenia wiedzy uczniów.

8-29 czerwca – egzaminy maturalne

16-18 czerwca egzamin ósmoklasisty

22 czerwca-9 lipca egzaminy kwalifikacji zawodowych

17-28 sierpnia egzaminy zawodowe

Egzaminy poprawkowe miałyby się odbyć na początku września.

Szkoły, uczelnie, przedszkola i żłobki pozostaną zamknięte przynajmniej do 24 maja. Nie odbędą się matury ustne.

Choć jestem z wykształcenia polonistką zawsze bardziej fascynował mnie teatr niż dziennikarstwo. Współpracę z portalem rozpoczęłam od korekty tekstów. Zaangażowanie w działania lokalnej społeczności zmotywowało mnie do pisania artykułów o tym, co ważne, dobre i budujące relacje społeczne.

2020-04-24