Od jutra Urząd zmienia zasady funkcjonowania

W piątek burmistrz Mirosław Wieczór oraz Marek Marcinkowski specjalista ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego przy Urzędzie Miasta i Gminy Wronki spotkali się dziennikarzami. Omawianym tematem było zagrożenie epidemiczne.

Od najbliższego poniedziałku Ratusz będzie zamknięty dla petentów. Mieszkańcy swoje sprawy związane z dokumentami będą mogli załatwiać tylko i wyłącznie przy okienku znajdującym się w holu Urzędu Miasta i Gminy Wronki. Załatwienie wszelkich niezbędnych spraw będzie odbywało się poprzez domofon lub dzwonek znajdujący się przy drzwiach.

Również od początku przyszłego tygodnia przestanie funkcjonować targowisko miejskie, kręgielnia, orliki oraz świetlice wiejskie. Te ostatnie zmienią sposób przeznaczenia na czas stanu epidemicznego. Burmistrz podkreślił, że muszą być gotowi na każdą ewentualność. M-GOPS odwołał spotkania z prawnikiem i psychologiem, a także zawiesił działalność Dziennego Domu Seniora i Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Przedsiębiorstwo Komunalne wstrzymało wymianę wodomierzy; znacznym ograniczeniom poddano odczyty i pobór gotówki przez inkasentów. Starostwo Powiatowe w Szamotułach zawiesiło funkcjonowanie punktu bezpłatnych porad prawnych w UMiG Wronki.

Przypominamy również Wroniecki Ośrodek Kultury odwołał wszystkie najbliższe wydarzenia kulturalne, seanse filmowe i zawiesił działalność biblioteki i muzeum. Od poniedziałku nie będą odbywać się zajęcia dydaktyczne wszystkich placówkach oświatowy na terenie gminy.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-15