Koronawirus – wszystkie imprezy zawieszone

Wojewoda Wielkopolski wydał zarządzenie w sprawie zawieszenia organizowania wszystkich imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa wielkopolskiego.


Komunikat wojewody ws. zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz klubów dziecięcych i żłobków.

Stosownie do decyzji podjętej podczas posiedzenia Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 11 marca 2020 r., w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2:

– zarządzam do 25 marca br. zawieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa, w szczególności w: teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach, domach kultury i galeriach sztuki;

– polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 marca br. działalności klubów dziecięcych i żłobków.

Bardzo proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie.

Wojewoda Wielkopolski Łukasz Mikołajczyk