Koronawirus – komunikat starostwa powiatowego

Drodzy Mieszkańcy!

Od wielu dni wszyscy z uwagą obserwujemy sytuację w kraju i za granicą, związaną z rozprzestrzenianiem się koronawiusa. Pomimo, iż na terenie Powiatu. Szamotulskiego nie odnotowano dotychczas żadnego przypadku zakażenia, zobowiązani jesteśmy do podjęcia działań profilaktycznych, w celu zapewnienia naszym Mieszkańcom bezpieczeństwa i zminimalizowania ewentualnych zagrożeń.

Na mocy decyzji Rządu, w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, od najbliższego poniedziałku zamknięte zostaną wszystkie placówki edukacyjne (szkoły, przedszkola, żłobki i kluby dziecięce) oraz uczelnie wyższe w kraju, a zatem również te znajdujące się na terenie Powiatu Szamotulskiego.

Placówki zamknięte będą przez 2 tygodnie, począwszy od poniedziałku 16 marca. Natomiast od jutra (tj. dnia 12 marca), szkoły, przedszkola i żłobki prowadzić będą wyłącznie zajęcia opiekuńcze.
Zastosowany “dwudniowy okres przejściowy” ma umożliwić rodzicom, zwłaszcza pracującym, zorganizowanie opieki nad dziećmi. Dzięki specjalnej ustawie dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego. Informacje na temat zasad przyznawania zasiłku opiekuńczego znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/zawieszenie-zajec

Zawieszenie zajęć dotyczy placówek (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem:
– poradni psychologiczno-pedagogicznych;
– specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
– młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii,
– specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
– przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
– szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
– szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Poza placówkami edukacyjnymi od 12 marca działalność swoją wstrzymują również działające na terenie Powiatu Szamotulskiego instytucje kultury, biblioteki, teatry, muzea oraz kina. Wszystkie te instytucje zaprzestaną działalności w obszarze, który zakłada gromadzenie się większej liczby osób.

O ewentualnych zmianach, np. wydłużeniu czasu zamknięcia placówek, będziemy Państwa na bieżąco informować.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zaleca ponadto odwołanie wszelkich wyjazdów zagranicznych związanych z realizacją działalności kulturalno-artystycznej, w tym ograniczenie uczestnictwa w imprezach o charakterze masowym (m.in. targach, koncertach czy wystawach w szczególności dotyczy to przemieszczania się do krajów o wysokiej zachorowalności.

Przypominamy również, że ze względu na wzmożoną liczbę zachorowań na grypę i potwierdzonych przypadków zakażenia. koronawirusem, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne zarówno Pacjentów, jak i Odwiedzających, wprowadzony został tymczasowy zakaz odwiedzin na Oddziałach Szpitala Powiatowego w Szamotułach. W sytuacjach wymagających bezpośredniego kontaktu Pacjenta 2 osobami najbliższymi istnieje możliwość uzyskania indywidualnej zgody od ordynatorów oddziałów lub lekarzy dyżurnych.

O bieżących zmianach będziemy Państwa informować za pomocą strony internetowej naszego profilu na Facebooku.

Starosta Szamotulski
Beata Hanyżak

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-03-11