Kolejne ograniczenia w szamotulskim szpitalu

Władze szpitalu w Szamotułach wprowadziły kolejne ograniczenia na terenie lecznicy. Do zakazu odwiedzin dodano między innymi wstrzymanie porodów rodzinnych, a także zalecenia co do sposobu korzystania z poradni.


Szanowni Państwo!

Na pierwszym miejscu stawiamy dobro Pacjentów. Obecne zagrożenie epidemiologiczne zmusza nas do podjęcia niezbędnych kroków w celu ochrony zdrowia osób najbardziej narażonych – Pacjentów Szpitala.

Należy pamiętać, że nawet młoda, w pełni sił osoba, może stać się śmiertelnie niebezpiecznym nosicielem zakażając rodziców, dziadków czy znajomych.

Ograniczenie liczby wejść

Aby maksymalnie chronić Pacjentów i Personel, ograniczamy możliwość poruszania się po terenie SP ZOZ w Szamotułach. Od dziś, 13 marca, otwarte pozostaje tylko jedno wejście. Prosimy wszystkich Pacjentów o kierowanie się do wejścia Podstawowej Opieki Zdrowotnej od strony ul. Dworcowej – wejście „A”.

Zakaz odwiedzin

Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne zarówno Pacjentów, jak i Odwiedzających zarządzeniem Dyrektora SP ZOZ w Szamotułach został wprowadzony tymczasowy zakaz odwiedzin na Oddziałach.

Dyrektor wstrzymał również porody rodzinne. Decyzja jest podyktowana troską o zdrowie Mam i Maluchów.

Gabinet Lekarza Rodzinnego, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna i Poradnie Specjalistyczne

Pacjenci powinni unikać wizyt w Gabinecie Lekarza Rodzinnego (POZ), Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ) oraz Poradniach Specjalistycznych.

We wszystkich sprawach prosimy o uprzedni kontakt telefoniczny.

Podczas rozmowy telefonicznej, Pacjent zostanie umówiony na teleporadę, której udzieli lekarz lub zostaną mu udzielone dalsze informacje. To lekarz zadecyduje o konieczności wizyty w Szpitalu.

Pacjenci z umówioną wizytą zostaną powiadomieni telefonicznie o zmianie terminu.

Laboratorium analityczne, Pracownia Tomografii Komputerowej i RTG

Prosimy o zgłoszenia do Laboratorium, Pracowni RTG i Tomografii tylko w nagłych przypadkach. Tymczasowo zawieszamy działalność punktu pobrań w Pniewach.

Po raz kolejny apelujemy do Pacjentów, którzy zaobserwowali u siebie niepokojące objawy, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, o UPRZEDNIE ZGŁOSZENIE TELEFONICZNE przed wizytą w Szpitalu pod nr 500 062 249.

Szanowni Państwo,

Wprowadzone zmiany są podyktowane troską o Pacjentów. Obowiązują do odwołania.

Remigiusz Pawelczak, Dyrektor SP ZOZ w Szamotułach