PILNE! Gmina przyjęła nowe stawki za wywóz odpadów

Od kwietnia mieszkańcy gminy Wronki za wywóz odpadów komunalnych będą płacić dwa razy więcej niż do tej pory.

Stosunkiem ośmiu radnych “za”, dwóch “przeciw” oraz trzech wstrzymujących się od głosu przyjęto uchwałę, zwiększającą miesięczną stawkę za wywóz odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Wronki.

Do tej pory każdy mieszkaniec płacił 12,5 zł co miesiąc, od kwietnia stawka wzrośnie do 25 złotych. Jest to taryfa za odpady segregowane. Innej możliwości niż segregacja prawodawca nie przewiduje. Natomiast w uchwale zastrzeżono, że jeśli mieszkaniec Wronek będzie niepoprawnie segregował śmieci, wtedy zapłaci 50 zł. Kara nakładana będzie na mieszkańca na okres 6 miesięcy.

Głosowanie poprzedziła burzliwa dyskusja na ten temat. Według radcy prawnego, działającego przy Urzędzie – Zdzisława Paralusza, gdyby radni odrzuciliby tę uchwałę mogłoby dojść nawet do rozwiązania rady miejskiej. Taka groźba mogła ostatecznie rozwiać wątpliwości rajców.

Głosowanie:

Za (8)

Agnieszka Bartniczak-Ginalska, Ernest Frankowski, Piotr Golas, Mariusz Makówka, Jarosław Mikołajczak, Bartosz Sobański, Jerzy Śmiłowski, Marcin Wilk

Przeciw (2)

Michał Biedziak, Sławomir Śniegowski

Wstrzymało się (3)

Karolina Krygier, Bartosz Roszak, Janusz Szulc

Nieobecni (2)

Piotr Rzyski, Michał Talma

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2020-02-27