Ptasia grypa – na terenie Wronek wyznaczono strefę zagrożenia

Wczoraj potwierdzono wystąpienie ogniska ptasiej grypy na terenie gminy Ostroróg. Choroba pojawiła się na fermie indyków w miejscowości Zapust. Dzisiaj wyznaczono strefy zagrożenia wokół miejsca, gdzie wirus wystąpił.

Dziś wydano rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Szamotułach. Dokument określa dwie strefy: zapowietrzną oraz zagrożenia. Wydane zostały również zalecenia, co do zachowania się wobec tej śmiertelnej dla ptaków choroby.

Strefa zapowietrzna obejmuje obszar o promieniu trzech kilometrów dookoła fermy w Zapuście. Na tym terenie nakazuje się m.in. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie w sposób: – uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach, ograniczający ich kontakt z dzikimi ptakami. Hodowcom zakazuje się także przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków.


Strefa zagrożenia jest większa, występują też na niej mniejsze obostrzenia. W tej strefie znajdują się m.in. gmina Wronki, a dokładnie jej południowa część. Hodowcy z tego terenu muszą niezwłoczne informować o zwiększonej zachorowalności lub śmiertelności ptaków. Zakazuje się także:

1) wprowadzania i wyprowadzania z gospodarstwa, gdzie jest utrzymywany drób, drobiu lub innych ptaków oraz ssaków utrzymywanych w gospodarstwie, a także ich zwłok i jaj, bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

2) wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii;

3) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki;

4) wypuszczania drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego.

Gmina zainstalowała w niektórych miejscach tablice informujące o wysoce zjadliwej grypie ptaków. Możliwość sprzedaży drobiu na wronieckim targu na ten moment nie jest zagrożona. Rozporządzenie ważne jest aż do odwołania.


Są to środki zaradcze, mające na celu zniwelowanie rozprzestrzeniania się choroby. W razie podejrzenia wystąpienia wirusa ptasiej grypy należy kontaktować się ze Strażą Miejską (tel. 67 25-45-326), Policją (61-293-12-11) lub Powiatowym Inspektorem Weterynarii (61 29 29 091).

Całość rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii można przeczytać tutaj. Poniżej prezentujemy mapę zagrożonej strefy.