Podsumowanie realizacji projektu Dziennego Domu Seniora we Wronkach

29 listopada br. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w Gminie Wronki dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, realizowanego przez Fundację “Femina Project” Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet we Wronkach w partnerstwie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wronkach.


Projekt sfinansowany był z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota całkowita projektu to 1 017 918,00 zł, a kwota dotacji 967 022,10 zł.

W ramach trzyletniego projektu, który rozpoczął się w grudniu 2016 i trwał do 30 listopada br. powstał Dzienny Dom Seniora we Wronkach, rozszerzono usługi opiekuńcze oraz odbył się cykl szkoleń dla opiekunów faktycznych.

Dalsze funkcjonowanie Dziennego Domu Seniora i innych założeń projektu kontynuowane będzie przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we Wronkach.

via Wronki.pl