Aplikacja SOS Homini wchodzi do Wronek

W sobotę 23 listopada odbyło się spotkanie, które oficjalnie rozpoczęło projekt wdrażania aplikacji SOS Homini na terenie Wronek. Inicjatywa została podjęta przez Fundację “Femina Project”.

W spotkaniu i jednocześnie szkoleniu uczestniczyli wolontariusze, przedstawicielki ROPS z Poznania Monika Zembrzycka i Agata Siwek oraz współtwórca oprogramowania Marcin Górniak ze Stowarzyszenia Homini z Międzychodu.

Wdrażaniu będzie towarzyszył równocześnie projekt badawczy, realizowany przez dr Ryszarda Nycela z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu pn. Koncepcja wdrażania innowacji w innych środowiskach na bazie doświadczeń „Femina Project”.

Aplikacja SOS Homini służy do komunikacji między osobami zależnymi (lub ich opiekunami), a wolontariuszami, którzy gotowi są wykonywać proste usługi opiekuńcze. Innowacja ta powstała w odpowiedzi na trudności osób zależnych w wykonywaniu codziennych życiowych czynności np. rejestracja u lekarza, robienie zakupów, mycie okien, a także wobec trudności z poproszeniem o pomoc (brak wiedzy o tym kto może pomóc, wstyd przed poproszeniem). Z aplikacji SOS Homini skorzystać mogą osoby zależne, wolontariusze, wszyscy potrzebujący i chcący pomagać. SOS Homini może pomóc również organizacjom wspierające osoby zależne w życiu codziennym w zidentyfikowaniu potrzeb i dostosowaniu świadczonych usług. SOS Homini to bardzo intuicyjna i łatwa w obsłudze aplikacja dostępna na telefony komórkowe z systemem Android. Dzięki możliwości personalizacji aplikacja dostosowuje się indywidualnie do użytkownika.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2019-12-07