Niekończąca się historia – unieważniono przetarg na obwodnicę

Pod koniec ubiegłego miesiąca WZDW podał do publicznej wiadomości informacje o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie obwodnicy Wronek.

Na początku listopada wyłoniono zwycięzcę przetargu na realizację tak długo oczekiwanej dla wronczan inwestycji. Spośród 9 firm, które stanęły do konkursu, wybrano tę założoną przez konsorcjum firm COLAS sp. z o.o. oraz MOST sp. z o.o., ich oferta opiewała na kwotę 81 404 116,62 zł i była ona najniższa wśród wszystkich zaproponowanych.

Miało dojść do podpisania umowy. Tak się jednak nie stanie. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich poinformował, że zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty. W dalszym ciągu komunikatu dowiadujemy się, że WZDW przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert. Wynika z tego, że cała procedura zostanie przeprowadzona ponownie.

Niekończąca się historia trwać zatem będzie dalej. I tak wronczanie zostają z częściowo zamkniętym mostem i obwodnicą, którą nie pojadą przez najbliższe lata, o ile w ogóle pojadą.

Z dziennikarstwem byłem związany zanim osiągnąłem pełnoletność. Umiejętności nabywałem głównie dzięki własnej inicjatywie, ale też w lokalnych pismach. Od zawsze jestem zaangażowany w pomaganiu lokalnej społeczności. Zawsze dążę do tego, aby tworzone przeze mnie materiały były jak najwyższej jakości.

2019-12-05