Świętowali w ZS2

Piątek – 4 października 2019 r. Wielkie Święto Szkoły. Urodziny patrona Stanisława Konarskiego i podpisanie patronatu z Akademią Rainbow.

Na uroczystość przybyli znamienici goście: Starosta Szamotulski Beata Hanyżak, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Jakub Rutnicki, Wizytator Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wojciech Wiecki, Wicestarosta Powiatu Szamotulskiego Rafał Zimny, Członek Zarządu Kazimierz Michalak, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Maria Przybylska, Dyrektor Wydziału Oświaty, Spraw Obywatelskich, Sportu i Turystyki Jan Stefaniak, Radna Powiatowa Anna Rudy, Dyrektor Akademii Rainbow Filip Szmidt, Aleksandra Wodzyńska koordynator projektu klas pod patronatem Akademii Rainbow oraz Grażyna Kaźmierczak Redaktor Naczelna Wronieckiego Bazaru.


Dyrektor Sławomir Barszczewski przywitał zebranych na sali i podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego sukcesu. Nasza szkoła jest jedną z ośmiu szkół w Polsce, które mają możliwość współpracy z Akademią Rainbow. Następnie głos zabrali pani Beata Hanyżak i pan Jakub Rutnicki, którzy pogratulowali sukcesu szkole i życzyli owocnej współpracy z największym touroperatorem wyjazdów zagranicznych w Polsce, firmą Rainbow. Kulminacyjnym momentem było oficjalne podpisanie umowy patronackiej między Dyrektorem Szkoły Sławomirem Barszczewskim i Dyrektorem Generalnym Akademii Rainbow Filipem Szmidtem.

Następnie Aleksandra Wodzyńska i Filip Szmidt wręczyli wychowawcom klas technikum organizacji turystyki pakiety z podręcznikami dla uczniów. Uroczystą akademię uświetnili uczniowie klas technikum i branżowej szkoły I stopnia. Po uroczystości dyrekcja szkoły, zaproszeni goście i przedstawiciele klas technikum organizacji turystyki oficjalnie przecięli wstęgę, otwierając nową pracownię turystyki. Dyrekcja szkoły pragnie podziękować wszystkim uczniom i nauczycielom, którzy przygotowali dzisiejszą akademię.