Jasionna druga w zawodach strażackich

W niedzielę 15 września w Szamotułach miały miejsce Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze. OSP Jasionna zajęła w nich wysokie drugie miejsce.

W zawodach brały udział drużyny kobiece i męskie jednostek OSP oraz MDP, które w swoich gminach wygrały zawody Sportowo-Pożarnicze, a także zwycięzcy poprzednich powiatowych zawodów, które odbyły się w gminie Duszniki w 2017 roku. Naszą gminę reprezentowały kobieca drużyna z OSP Wronki, męska z OSP Jasionna oraz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Kłodziska i Wronek.

Zarówno juniorzy jak i seniorzy musieli zmierzyć się z dwiema konkurencjami – ćwiczeniem bojowym oraz sztafetą. Konkurencje różniły się ze względu na kategorie wiekowe. Poniżej przedstawiamy z czym musieli zmierzyć się seniorzy.


Ćwiczenie bojowe polegało na zbudowaniu linii ssawnej i zanurzeniu jej we wodzie, zbudowaniu linii głównej do rozdzielacza z dwóch odcinków węża i dwóch linii gaśniczych składających się z kolejnych dwóch węży o mniejszej średnicy, zakończonych prądownicą. Zadaniem pierwszej roty było obrócenie tarczy, zadaniem drugiej roty było przewrócenie czterech pachołków.

Sztafeta polegała na pokonaniu 7 odcinków po 50 metrów, na pierwszym odcinku należało podłączyć wąż do rozdzielacza, na drugim odcinku pokonać płotek o wysokości 0,7m, na trzecim odcinku pokonać rów o szerokości 2 metrów, na czwartym odcinku wykonać slalom między trzema tyczkami, na piątym odcinku pokonać równoważnię, na szóstym odcinku mężczyźni pokonywali ścianę o wysokości 1,5 metra, a kobiety płotek o wysokości 0,7m, na siódmym odcinku należało podłączyć wąż do rozdzielacza i prądownicy i z podłączoną prądownicą przekroczyć linię mety.

Oba zadania polegały na tym, aby ukończyć je w najlepszym czasie i uzyskać jak najmniej punktów karnych. Poniżej wyniki:

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze:

 1. miejsce – MDP Piotrowo z wynikiem łącznym pkt. 1022,82
 2. miejsce – MDP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 1022,45
 3. miejsce – MDP Kłodzisko z wynikiem łącznym pkt. 1021,34
 4. miejsce – MDP Słopanowo z wynikiem łącznym pkt. 1004,05
 5. miejsce – MDP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 991,76
 6. miejsce – MDP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 991,30
 7. miejsce – MDP Koźle z wynikiem łącznym pkt. 972,19
 8. miejsce – MDP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 924,45

Ochotnicze Straże Pożarne – kobiety:

 1. miejsce – OSP Sokolniki Małe z wynikiem łącznym pkt. 124,34
 2. miejsce – OSP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 124,99
 3. miejsce – OSP Bytyń z wynikiem łącznym pkt. 133,01
 4. miejsce – OSP Ceradz Dolny z wynikiem łącznym pkt. 133,59
 5. miejsce – OSP Wronki z wynikiem łącznym pkt. 157,22

OSP Baborowo dyskwalifikacja z powodu nieukończenia ćwiczenia bojowego.

Ochotnicze Straże Pożarne – mężczyźni:

 1. miejsce – OSP Sokolniki Małe z wynikiem łącznym pkt. 120,68
 2. miejsce – OSP Jasionna z wynikiem łącznym pkt. 126,13
 3. miejsce – OSP Ceradz Dolny z wynikiem łącznym pkt. 127,8
 4. miejsce – OSP Baborowo z wynikiem łącznym pkt. 129,55
 5. miejsce – OSP Bobulczyn z wynikiem łącznym pkt. 131,2
 6. miejsce – OSP Szczepankowo z wynikiem łącznym pkt. 140,57
 7. miejsce – OSP Zajączkowo z wynikiem łącznym pkt. 148,93
 8. miejsce – OSP Obrzycko z wynikiem łącznym pkt. 184,7

Klasyfikacja ta różni się od tej, która była podana na podsumowaniu zawodów, z powodu błędu w działaniu aplikacji do ustalania wyników zawodów. Po zakończeniu zawodów wykryto usterkę w działaniu aplikacji i dokonano korekty wyników seniorów, za co bardzo serdecznie ZOP ZPSP RP w Szamotułach wszystkich przeprasza.

zakomunikował powiatowy oddział związku OSP

fot. OSP Wronki