Wiec pod Amiką

Kilkadziesiąt osób uczestniczy w wiecu pod fabryką Amica we Wronkach. Zgromadzonym przewodniczy Piotr Ikonowicz.

To kolejne tego typu spotkanie pod wronieckim zakładem. Do Wronek przyjechał autobus z osobami związanymi z Ruchem Sprawiedliwości Społecznej, na którego czele stoi Piotr Ikonowicz. I to oni stanowią zdecydowaną większość zgromadzenia.


Wiec odbywa się pod hasłem „Żeby już nikt nie śmiał się z ich łez, żeby nikt się nie zabił”.