Ogłoszono przetarg na budowę obwodnicy

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na budowę obwodnicy Wronek.

Otwarcie złożonych ofert ma nastąpić 2 września. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem i znajdzie się chętny wykonawca, to od czasu podpisania umowy między stronami, inwestycja będzie musiała powstać w terminie 957 dni.


W ramach inwestycji realizowanej przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego powstanie obwodnica o długości 5,2 km. Jej początek będzie zlokalizowany na ul. Szamotulskiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 184 w Nowej Wsi (gmina Wronki), a koniec na rondzie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182 za rzeką Wartą we Wronkach. Zakres robót obejmie budowę m.in. trójprzęsłowego mostu nad Wartą, wiaduktu kolejowego nad linią PKP, wiaduktu nad drogą prowadzącą do miejscowości Stróżki, trzech rond, przepustów drogowych, dróg dojazdowych do terenów przyległych, chodników i ciągów pieszo-rowerowych w obrębie skrzyżowań.

informuje WZDW

Prace podzielono na dwa etapy, w budżecie Województwa Wielkopolskiego zabezpieczono na nie 19.069.816,00 zł i 18.960.940,00 zł. Prace powinny ruszyć w 2020, a zakończyć się w 2022 lub 2023.

Natomiast gmina Wronki będzie realizować budowę łącznika między planowaną obwodnicą a ulicą Adama Mickiewicza. Kolejny przetarg wyłonił w końcu spółkę, która zajmie się pracami. Wyłoniona oferta opiewa na kwotę 5.320.341,00 zł. Realizacja tej inwestycji ma potrwać do 30 sierpnia 2021 roku. Pracy podejmie się spółka COLAS z wielkopolskiego Palędzia.